over ons verhuur verkoop service nieuws jobs contact

Service

BESCHIKBAARHEID

Dutry Power stelt zich beschikbaar, 24 u op 24, 7 dagen op 7, beschikt over een enorme en zeer diverse vloot (van 40 kVA tot 1400 kVA) groepen en rollende materiaal (+/- 30-tal camionettes en vrachtwagens) en heeft als motivatie zich ten dienste te stellen van de klant. U kan er dus van op aan dat u steeds, wanneer dan ook, hoe dan ook, op een juiste en efficiënte, betrouwbare manier en aan een correcte prijs bij ons zal geholpen worden.

CONSULTANCY

De keuze van de juiste stroomgroep voor de juiste job of karwei is van groot belang waarbij de kostprijs in evenredigheid moet staan met de te leveren arbeid. Een team van gespecialiseerde mensen van Dutry Power zal u bijstaan om een juiste en verantwoorde keuze te maken waarbij de economische factor steeds in verhouding zal staan tot de te verrichten taak.

NAVERKOOP

Bij de verkoop en de verhuur van stroomgeneratoren staan service en kwaliteit heel hoog in het vaandel bij Dutry Power. Dit is echter even waar in de naverkoop en de opvolging. We maken er immers een erezaak van om u met ons gespecialiseerd team bij te staan teneinde een goed gebruik van onze groepen te waarborgen en om u te helpen met een adequate en snelle herstelling indien er zich toch een panne zou voordoen.

TRANSPORT

Dutry Power beschikt over een 30-tal vrachtwagens en camionettes, al of niet met vast gemonteerde aggregaten zodat er zeer snel en efficiënt kan ingespeeld worden op plotse noodoproepen en urgenties. Dit eigen wagenpark, gestationeerd in de drie verschillende vestigingen, garandeert een snel en veilig vervoer van zowel de grootste als de kleinste groepen, overal te lande en binnen de afgesproken termijn.