Noodstroomvoorziening in Luik

Levering van de eerste 3 van 6 generatoren van 600kVA als noodstroomvoorziening voor voeding diepvriezers voor opslag vaccins te Luik in opdracht van Lenaerts, elektrisch installateur, die zorgde voor een piekfijne bekabeling! De generatoren werken in onderling parallelbedrijf.