Om onze klanten en onze producten ten volle te ondersteunen beschikt Dutry Power, naast de afdelingen verhuur en verkoop, over een eigen "dienst na verkoop". Deze omvat onder meer herstel en onderhoud op aanvraag zowel on site als in onze werkplaatsen, klantspecifieke onderhoudscontracten, leveren van vervangingsonderdelen en verbruiksartikelen, testen van generatoren onder belasting, brandstofmanagment, remote monitoring, vernieuwen en op punt zetten van uw machine, ... Onze technische interventieteams staan 24/24u, het ganse jaar rond, klaar om U te helpen in geval van een storing en dit vanuit onze 3 hoofdvestigingen.   

Magazijn

Onze servicedienst beschikt in elke vestiging over verschillende goed uitgeruste service-vans om onderhoud en herstelling op locatie vlot te laten verlopen. Dit gaat van klassiek onderhoud tot vervangen van defecte of slecht werkende onderdelen. Al onze techniekers hebben een elektro-mechanische scholing waardoor ze de meest courante problemen kunnen oplossen. Voor specifieke problemen zoals diagnose van problemen me motorsturingen, controlesystemen, ... hebben we ook onze specialisten. In onze magazijnen hebben we een ruime en strategische voorraad aan onderdelen waardoor bijna steeds heel snel kunnen reageren en niet afhankelijk zijn van onze toeleveranciers.    

Service

De aankoop van een noodstroomgenerator is één maar zonder periodieke controles is het weinig zinvol dergelijke investering te doen. Daarom wordt de aankoop meer en meer gecombineerd met het afsluiten van een onderhoudscontract. Dit contract wordt opgesteld in samenspraak en volgens de wensen van de klant. Onze jarenlange expertise zorgt er voor dat uw noodstroominstallatie op regelmatige basis op verschillende punten wordt nagezien en getest zodat ze steeds klaar staat om stroom te leveren voor het geval er zich een stroompanne mocht voordoen. Het is belangrijk dat een noodstroomgenerator op regelmatige basis belast wordt getest. In vele installaties is zo een test met omschakeling niet zo evident omdat hiervoor meestal één of meerdere korte stroomonderbrekingen moeten gemaakt worden. Daarom bieden wij optioneel ook de mogelijkheid aan om uw generator met een loadbank te testen. Nog geen onderhoudscontract voor uw noodstroomgenerator of hebt u bijkomende vragen bel ons op het algemeen nummer of mail.

Verstuur e-mail

Remote Monitoring

De huidige technologie laat meer en meer toe machines van op afstand te beheren en aan te sturen. Dit levert meerdere voordelen:

  • storingen snel detecteren via sturen van e-mail of sms waardoor ook pro-actief kan gereageerd worden en stilstanden vermeden kunnen worden
  • oorzaak van storingen van op afstand kunnen analyseren waardoor een eventuele interventie in vele gevallen beter en sneller kan voorbereid en uitgevoerd worden
  • aanpassen of wijzigen van de instellingen en de programmatie van op afstand waardoor kosten, milieu en tijd gespaard worden
  • opvolgen van brandstofbevoorrading waardoor onnodig bijvullen vermeden wordt
  • opvolgen van het aantal draaiuren waardoor het uitvoeren van het periodiek onderhoud geoptimaliseerd kan worden
  • uitvoeren van bepaalde periodieke controles en testen i.p.v. ter plaatse te moeten gaan waardoor kosten kunnen bespaard worden 

Een goeie, snelle en efficiënte Service is voor ons Topprioriteit!